Frequently Asked Question

Buat Aduan Berkaitan ICT
Last Updated 8 months ago

image

1. Pada pelayar web Google Chrome / Microsoft Edge, masukkan url address helpdesk.llm.gov.my.

2. Paparan seperti Gambar Rajah 1 akan dipaparkan.

3. Klik pada butang “Buat Aduan ICT” untuk membuat aduan mengenai masalah berkaitan ICT.

image

4. Setelah butang “Buat Aduan ICT” telah diklik, paparan seperti Gambar Rajah 2 akan keluar. Isikan maklumat yang lengkap seperti alamat emel yang sah dan nama penuh bagi memudahkan pihak BTM untuk mengambil tindakan.

5. Klik pada ruangan Help Topic untuk memilih topik bagi aduan permasalahan anda seperti Gambar Rajah 3.

image

6. Nyatakan secara ringkas mengenai permasalahan anda pada ruangan “Issue Summary”. Kemudian isikan maklumat secara jelas mengenai permasalahan yang ada hadapi.

7. Masukkan CAPTCHA Text seperti yang akan dipapar pada masa aduan permasalahan dibuat.

8. Klik butang “Create Ticket” untuk menghantar aduan anda.

image

9. Paparan seperti Gambar Rajah 4 akan dipaparkan setelah butang “Create Ticket” di klik. Ini sebagai makluman bahawa aduan anda telah didaftarkan didalam sistem Helpdesk LLM.

image

10. Selain daripada paparan diatas, satu emel makluman daripada Helpdesk BTM (bantuanBTM@llm.gov.my) seperti Gambar Rajah 5 akan dihantar bahawa aduan anda telah didaftarkan didalam sistem akan dihantar kepada emel yang telah dimasukkan semasa mengisi ruangan emel pada Gambar Rajah 2.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!