Frequently Asked Question

Buat Aduan Berkaitan Bangunan
Last Updated 8 months ago

image

1. Pada pelayar web Google Chrome / Microsoft Edge, masukkan url address helpdesk.llm.gov.my.

2. Paparan seperti Gambar Rajah 1 akan dipaparkan.

3. Klik pada butang “Buat Aduan Bangunan” untuk membuat aduan mengenai masalah berkaitan bangunan, elektrikal dan seni taman.

image

4. Setelah butang “Buat Aduan Bangunan” telah diklik, paparan seperti Gambar Rajah 2 akan keluar. Isikan maklumat yang lengkap seperti alamat emel yang sah dan nama penuh bagi memudahkan pihak BTM untuk mengambil tindakan.

5. Klik pada ruangan Help Topic untuk memilih topik bagi aduan permasalahan anda seperti Gambar Rajah 3.

image

6. Nyatakan secara ringkas mengenai permasalahan anda pada ruangan “Issue Summary”. Kemudian isikan maklumat secara jelas mengenai permasalahan yang ada hadapi.

7. Pada ruangan “Department”, sila pilih pejabat wilayah yang berkaitan. Jika anda mengadu aduan untuk Ibu Pejabat & PWT, sila pilih “PWT”. Begitu juga jika mengadu aduan untuk Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), sila pilih “PWU Ipoh”.

8. Masukkan CAPTCHA Text seperti yang akan dipapar pada masa aduan permasalahan dibuat.

9. Klik butang “Create Ticket” untuk menghantar aduan anda.

image

10. Paparan seperti Gambar Rajah 4 akan dipaparkan setelah butang “Create Ticket” di klik. Ini sebagai makluman bahawa aduan anda telah didaftarkan didalam sistem Helpdesk LLM.

image

11. Selain daripada paparan seperti Gambar Rajah 4, satu emel makluman daripada Helpdesk Pejabat Wilayah (bantuanPW@llm.gov.my) seperti Gambar Rajah 5 akan dihantar bahawa aduan anda telah didaftarkan didalam sistem akan dihantar kepada emel yang telah dimasukkan semasa mengisi ruangan emel pada Gambar Rajah 2.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!